فعالیت های پایگاه درمان و مشاوره سپیدار

این پایگاه، خدمات متنوع خود را در دو حوزه کلی درمان و مشاوره به مراجعین و سازمان ها و ادارات مختلف ارائه می دهد که اهم این فعالیت ها عبارتند از:

1. خدمات راهنمایی و مشاوره

-فردی

-زناشویی

-خانوادگی

-تربیت کودک و نوجوان

-ازدواج

-شغلی

-تحصیلی و…

2. خدمات درمان روانشناختی

افسردگی

-اضطراب

-وسواس

-ترس مرضی

-اختلالات رفتاری

-اختلالات یادگیری

-اختلالات جنسی و…