لکنت زبان در کودکان
محمد ترکمان
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
لکنت زبان عبارت است از اختلال در روان بودن و الگوی زمانی تکلم به نحوی که نامتناسب با سن فرد باشد. در لکنت زبان یک یا چند مورد از موارد ذیل دیده می شود: تکرار اصوات، طولانی کردن کلمات، مکث هایی در وسط کلمات ، عوض کردن کلمات به منظور جلوگیری از گیر کردن و بلاخره توقف ها یا مکث های بارز. در بیشتر افراد این اختلل از دوران کودکی آغاز می شود. لکنت زبان ممکن است در طی تمرینات شفاهی یا آواز خواندن یا حرف زدن با اشیا یا حیوانات خانگی برطرف کرد.
درمان
گفتار درمانی ، آموزش ریلکسیشن ، انجام هیپنوتیزم همراه با تلقین ، روان درمانی و خانواده درمانی (در صورت وجود پاتولوژی بارز در بیمار و خانوداه، روان درمانی و خانواده درمانی اندیکاسیون دارد)، تکنیک جدید درمانی (Self – Therapy ) است با فرض اینکه لکنت زبان یک علامت نیست، بلکه رفتاری قابل تعدیل است و درمان دارویی هم نوعی دیگر از روش های درمانی است.
1. برخوردی کاملا آرام، صمیمی و عادی با او داشته باشید
2. با صبر و حوصله به صحبت های او گوش کنید
3. هرگز از نحوه صحبت کردن او تقلید نکنید
4. مراقب باشید تا او با بینی هوا را وارد ریه و از دهان خارج نکند (تمرینات تنفسی مناسب)
5. به او آموزش دهید که شمرده و آرام صحبت کند و مراقب وضعیت تنفسی خود باشد
6. از او بخواهید که با آرامش کامل در مقابل آینه با خودش یا شا صحبت کند
7. برای اصلاح تکلم فرد لکنتی از کلمات و جملات ساده شروع کنید و پس از آن بر میزان دشواری آن بیفزایید
8. او را به صحبت در جمع تشویق کنید ، بهتر است در ابتدا از جمع کودکان یا افراد کوچکتر استفاده کنید و پس از آن، از او بخواهید تا در شرایط پیچیده تر نیز صحبت کند. برای مثال از فردی که با عجله سرکار می رود ، آدرسی بپرسید
9. به او آموزش دهید که قبل از صحبت کردن به مطالبی که می خواهد بیان کند ، بیندیشد و آنها را در ذهن خود نظم دهد و پس از آن ، مطالب را به زبان آورد
10. هیچ گاه به خاطر مشکل او اظهار تاسف نکنید و همواره مشوق او در صحبت کردن و اظهار نظر نمودن درباره پدیده ها و امور مختلف زندگی باشید
11. با دادن مسئولیت هایی که از عهده آنها برمی آید و مایل است آنها را انجام دهد ، اعتماد به نفس او را تقویت کنید
12. حس مشارکت اجتماعی و گروهی را در او افزایش دهید و موجبات ارتباط با دیگران را فراهم سازید
13. نباید انتظار داشته باشید که با شروع درمان،لکنت زبان فرد فورا برطرف شود. گاهی ممکن است بهبودی نسبی چند ماه طول بکشد