قوانینی برای جلوگیری از خیانت
محمد ترکمان- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
بطور کلی میتوان برای داشتن روابط سالم و پیشگیری از خیانت زناشویی، به چهار قانون مهم که برای هدایت و بهبود زندگی زناشویی مهم است، اشاره داشت:
1. قانون حمايت: عامل ناخشنودي همسرتان نباشيد. برای این منظور اجتناب از رفتار خشمگينانه، اجتناب از قضاوت نامحترمانه، اجتناب از خواسته هاي خودخواهانه، را مدنظر داشته باشید. از همسرتان تعریف و تمجید کنید و وی را در بحرانهای مختلف حمایت کنید.
2. قانون توجه: مهم ترین نیازهای عاطفی همسرتان را برطرف کنید. در مورد زنان نیاز به صحبت، نیاز به محبت، نیاز به حمایت مالی و نیاز به تعهد خانوادگی باید مورد توجه قرار گیرد. در مورد مردان نیز نیازهای جنسی، داشتن روابط مفرح، جلب توجه و تعریف و تمجید نیز مهم است.
3. قانون زمان: زماني را براي نشان دادن توجه غير مشروط به همسرتان تعيين كنيد و مقدار زمان با هم بودن را بیشتر کنید. در این زمان ها ترتیبی دهید که همسرتان در کنار شما احساس راحتی کند و همواره در کنار شما بودن را ترجیح دهد.
4. قانون صداقت: به طور كامل با همسرتان صادق باشيد. صداقت عاطفي، صداقت در امور گذشته، صداقت در زمان حال، صداقت در مورد آينده و صداقت در همه امور زندگی باید سرلوحه روابط شما باشد.