Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

مشاوران

محمد ترکمان torkaman2
تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی
حوزه تخصصی: مشکلات فردی و اختلالات کودکی و نوجوانی

جهت مشاهده و دانلود رزومه محمد ترکمان بر روی لینک روبرو کلیک کنید رزومه کامل

 

ناهید لطفی ماهر lotfi
تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
حوزه تخصصی: مشاوره تحصیلی و مشاوره کودک

 

 

مهدی سعیدی شکیب
تحصیلات:کارشناس ارشد مشاوره خانواده

حوزه تخصصی: مشاوره خانواده و پیش از ازدواج

 

 

 

معصومه ولی کمال

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
حوزه تخصصی: مشاوره تحصیلی

 

 

فائزه شکراییimage-89ef4df73183ef1022afeeba5ebd6955775b5d33c1afd28da1e6e03de632f4b1-V
تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و دانشجو ارشد روانسنجی
حوزه تخصصی: ارزیابی روانی (اجرا و تفسیر آزمون های هوش و شخصیت)


 

مرضیه عبدالهی مصباح
تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی
حوزه تخصصی: مشاوره خانواده و زوج

 

 

%d8%b9%d8%a7%d8%a7%d8%aaاکبر همتی ثابت
تحصیلات: دکتری مشاوره
حوزه تخصصی: مشکلات فردی و مسائل نوجوانان

جهت مشاهده و دانلود رزومه محمد ترکمان بر روی لینک روبرو کلیک کنید hemati

 

 

photo_2016-08-05_17-16-05اکرم نوری
تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
حوزه تخصصی: رواندرمانی اختلالات بالینی (وسواس، افسردگی و…)

 

photo_2016-08-07_10-29-16صفورا پورحسینی

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی
حوزه تخصصی: مشاوره پیش از ازدواج و خانواده

جهت دانلود رزومه بر روی لینک رو به رو کلیک کنید doc1

 

محمد مهدی عظیمی

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی
حوزه تخصصی: مشاوره خانواده و زوج

 

 

 

حمیدرضا بابایی123

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
حوزه تخصصی: مشاوره اعتیاد و سوء مصرف مواد و مشاوره خانواده

 

109678 (2)سید امیر حسینی فرشید

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
حوزه تخصصی: رواندرمانی اختلالات بالینی (وسواس، افسردگی و…)

 

123آرزو نجاتیان

تحصیلات:دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
حوزه تخصصی: مشاوره تحصیلی و کودک

 

 

photo_2016-11-14_18-07-12مریم غفوری آثار

تحصیلات:دکتری روانشناسی تربیتی
حوزه تخصصی: مشاوره کودک و تربیتی

جهت دانلود و مشاهده روزمه بر روی لینک رو به رو کلیک کنید ghafori

 

photo_2016-08-08_17-13-39الهه خرازیان

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
حوزه تخصصی: رواندرمانی اختلالات بالینی (وسواس، افسردگی و…)

جهت دانلود رزومه بر روی لینک رو به رو کلیک کنید kharazian

 

photo_2016-11-14_18-08-58زهرا مرای دلیر

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
حوزه تخصصی: اختلالات یادگیری و مشلات رفتاری کودکان

 

 

 

خدیجه ترکمانkh.roekaman
تحصیلات:کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت نگر
حوزه فعالیت: بازی درمانگر و مشاور کودک

 

 

123وحید همتی ثابت
تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی
حوزه تخصصی: مشکلات فردی و اختلالات بالینی

 

 

مجتبی پهلوساری123

تحصیلات:دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
حوزه تخصصی: مشاوره تحصیلی و کودک

 

 

 

فریبا راستین جویا123

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
حوزه تخصصی: بازی درمانی و مشاوره کودک

 

 

محمدسینا حنیفی123

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
حوزه تخصصی: اختلالات بالینی

 

 

زهرا همایی123

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
حوزه تخصصی: بازی درمانی و مشاوره کودک

 

عارفه نوروزی123

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
حوزه تخصصی: بازی درمانی و مشاوره کودک

 

فائزه عطایی123

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
حوزه تخصصی: بازی درمانی و مشاوره کودک

 

 

پری اکبری123

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
حوزه تخصصی: نوروتراپیست

 

سمانه صنایعی123

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی
حوزه تخصصی: بازی درمانی و مشاوره کودک

 

 

زهره فرهمند123

تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
حوزه تخصصی: اختلالات بالینی بزرگسالان

 

در صورت تمایل برای دریافت خدمات مشاوره، با تلفن های 08138263643  و  09303257495  تماس بگیرید.